Ngày 5/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới”. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới (Ảnh:K.T)

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và kết quả ngành thư viện đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từ đó xác định phương hướng hoạt động của ngành thư viện Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đại biểu cùng thảo luận, làm rõ vai trò của thư viện trong cuộc sống hiện đại, mô hình thư viện tương lai, phương thức quản lý, vận hành để đổi mới hoạt động đáp ứng được sứ mệnh đối với sự phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế-xã hội, góp phần hình thành con người Việt Nam toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, trong những năm gần đây, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, thói quen của người sử dụng thư viện có nhiều thay đổi nhưng dịch vụ thư viện chưa thật sự đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Vấn đề bản quyền, vấn đề tự chủ hoạt động cũng đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống thư viện.

Tại Hội thảo, các đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý, người hoạt động trong lĩnh vực thư viện đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, các mô hình hoạt động hiệu quả và đề xuất sáng kiến, tham mưu để Chính phủ cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, chỉ đạo, nhằm định hướng phát triển ngành Thư viện trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, thư viện là một phương tiện không thể thiếu để phát triển văn hóa con người, văn hóa đất nước. Trong tình hình hiện nay, công nghệ thông tin phát triển đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động thư viện, làm sao để phục vụ độc giả mọi lúc, mọi nơi, chứ không chỉ trong thư viện. Biện pháp tốt nhất là phát triển thư viện điện tử, thư viện số, sử dụng “chìa khóa” công nghệ cho hoạt động ngành.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng, hệ thống thư viện của nước ta có thể biến thách thức thành cơ hội để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới, đem nguồn tri thức to lớn phục vụ hữu ích cho cộng đồng. 

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp các ý kiến của đại biểu, lập đề án phát triển, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong tình hình mới một cách khoa học, hợp lý, thuyết phục để trình Chính phủ, nhằm có những cơ chế, chính sách tốt nhất cho sự phát triển của hệ thống thư viện nước ta./.

K.T