Ngày 10/9, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực điện ảnh”.

Theo Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Từ Mạnh Lương, hiện nay, điện ảnh được xem là ngành công nghiệp văn hóa. Với mục tiêu đến năm 2020, ngành điện ảnh đạt khoảng 150 triệu USD (phim Việt Nam đạt khoảng 50 triệu USD), đến năm 2025, đạt khoảng 250 triệu USD (phim Việt Nam đạt khoảng 125 triệu USD). Khi công nghệ số phát triển kéo theo nhiều công nghệ khác liên quan đến điện ảnh như sản xuất phim kỹ thuật số với chất lượng cao, dung lượng phim rất lớn, yêu cầu tính bảo mật về phim số rất cao, hạ tầng công nghệ tại các rạp chiếu phim cũng tăng lên rất nhanh... thì ứng dụng công nghệ cho hoạt động này là rất cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển của điện ảnh. Việc cập nhật, hoàn thiện thể chế, chế định pháp lý để phát triển điện ảnh trong thời đại Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư cần được nghiên cứu cẩn trọng.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: HL)

Còn theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, công nghệ đã làm thay đổi cơ bản phương thức truyền thông, hình thức tiếp cận thông tin trong tác phẩm điện ảnh của công chúng. Điện ảnh là một trong những ngành có tính xã hội hóa và khả năng quốc tế hóa cao. Với sự phát triển mạnh của công nghệ truyền dẫn có dây và không dây tốc độ cao như đường truyền internet băng thông rộng, truyền hình bằng cáp quang, vệ tinh, mạng 3G, 4G, 5G...; thiết bị thông minh với khả năng trình chiếu, hiển thị chất lượng cao 2K, 4K, 8K, 3D... âm thanh lập thể 5.1, 7.1,.. có thể mang một "rạp chiếu phim" đến tận ngôi nhà của chúng ta. Công nghệ đã làm thay đổi cơ bản phương thức truyền thông cũng như hình thức tiếp nhận thông tin, tác phẩm điện ảnh của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, công nghệ số đã thay đổi gần như hoàn toàn điện ảnh truyền thống. Trong xu thế phát triển mạnh mẽ không ngừng của công nghệ điện ảnh trên nền tảng kỹ thuật số, ngành văn hóa nói chung và ngành điện ảnh nước ta nói riêng cần phải phát huy tối đa các lợi thế và hạn chế về mức tối thiểu các khó khăn, thách thức khi tiếp cận các công nghệ mới.

Tại hội thảo, các ý kiến tập trung thảo luận về tác động, thuận lợi, thách thức khi ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực điện ảnh; công nghệ và xu hướng công nghệ trong sản xuất, phổ biến, lưu trữ tác phẩm điện ảnh; vấn đề quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm điện ảnh; ứng dụng công nghệ trong quản lý, thống kê về điện ảnh; đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực điện ảnh trong xu hướng phát triển của Cách mạng 4.0... Các ý kiến tại hội thảo lần này sẽ được Ban Tổ chức tiếp thu, sử dụng để tham khảo khi xây dựng các chủ trương, chính sách để phát triển nền điện ảnh Việt Nam trong tình hình mới./.

Huy Lê