Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PQC                 

Ngày 12/7/2018, tại Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại năm 2018, với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo và Bộ Chỉ huy Quân sự của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đánh giá về công tác thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; trao đổi kinh nghiệm của một số địa phương làm tốt công tác thông tin đối ngoai; báo cáo chuyên đề quốc tế về quan điểm, chủ trương chính sách đối ngoại của Việt Nam...

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Thông tin Đối ngoại cũng đã chia sẻ cho các đơn vị xây dựng phương thức đẩy mạnh thông tin đối ngoại, xây dựng thông cáo báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí... Thời gian qua, tình trạng tụ tập gây rối, làm mất an ninh trật tự diễn ra ở một số địa phương khá phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương cần xây dựng hồ sơ lập luận phản bác thông tin sai lệch của các thế lực thù địch, cung cấp thông tin thông qua người phát ngôn để chủ động ứng phó. Lãnh đạo Cục Thông tin Đối ngoại cũng nhấn mạnh: Báo chí địa phương cần tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, nhạy bén, linh hoạt để góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh của địa phương với thế giới.

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã trao Bằng khen cho 05 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác thông tin đối ngoại năm 2017./.

Phạm Quang Chiến