Sáng 9/8, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự toàn quân năm 2019 sau 5 ngày được tổ chức tại tại TP Cần Thơ. 

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
trao chứng chỉ cho các đồng chí dự tập huấn.


Tham gia tập huấn có hơn 200 đồng chí là cán bộ nghiên cứu lịch sử quân sự tại các cơ quan, đơn vị trong quân đội. Trên cơ sở chương trình, nội dung đã giảng dạy tại các lớp tập huấn trước đây, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam xây dựng chương trình tập huấn lần này gồm 10 chuyên đề. Với kết cấu cơ bản mới, tất cả các chuyên đề đều được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và tổ chức thông qua nghiêm túc. Nội dung giới thiệu, truyền đạt, trao đổi những kiến thức cơ bản và một số vấn đề mới đang đặt ra trong công tác nghiên cứu lịch sử, tổng kết chiến tranh trong giai đoạn hiện nay.

Theo đánh giá của ban tổ chức và ý kiến của học viên, chương trình tập huấn và các bài giảng có nội dung tốt, phong phú, bảo đảm tính khoa học, hấp dẫn, sát với yêu cầu thực tế tại các đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết: Qua đợt tập huấn này, mong rằng các đồng chí tham dự tập huấn sẽ đem những kiến thức, kinh nghiệm được trang bị vận dụng tốt vào điều kiện cụ thể của đơn vị mình, từ đó làm cho hoạt động nghiên cứu lịch sử quân sự không ngừng phát triển, thu được nhiều kết quả to lớn hơn nữa./. 

Tin, ảnh: Quang Đức (Báo Quân khu 9)