Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì buổi họp.

Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: HH)

Báo cáo của Bộ phận chuyên trách 05 tại cuộc họp cho biết, gần 10 năm qua, Cuộc vận động và Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã thu được nhiều kết quả. Số lượng tăng lên sau mỗi đợt, chất lượng tác phẩm, công trình cũng được nâng lên; tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm, xuất bản phẩm, công trình về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiều hơn. Giải thưởng đã thu hút đông đảo văn nghệ sỹ, người làm báo, xuất bản, và các tầng lớp nhân dân tham gia; hoạt động sáng tác, quảng bá đã trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả yêu cầu của Ban Bí thư, làm sinh động, phong phú việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đời sống tinh thần của toàn xã hội.

Từ ngày 19/5/2015 đến nay, cùng với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tiếp tục được Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo triển khai.

Trong đó, đã thành lập Ban Chỉ đạo Giải thưởng, ban hành Quy chế Giải thưởng giai đoạn 2015-2020. Ban Chỉ đạo Giải thưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có công văn đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; các hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; gửi hướng dẫn đến ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân Việt Nam; thông báo đến các chi hội, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để triển khai hoạt động sáng tác, quảng bá.

Về lộ trình xét chọn, thẩm định, Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương xét chọn tác phẩm, công trình, xuất bản phẩm có chất lượng tốt gửi về các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; gửi kết quả (kèm hồ sơ) xét chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động quảng bá về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành trong tháng 12/2017.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức chấm sơ khảo trong tháng 01/2018, tổng hợp kết quả gửi về Bộ phận Thư ký của Ban Chỉ đạo chậm nhất là ngày 10/02/2018.

Hội đồng Chung khảo tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo trong tháng 3/2018.

Tháng 4/2018, Bộ phận 05 và Tổ Thư ký làm công tác tổng hợp, chuẩn bị khen thưởng; làm việc với các cơ quan liên quan chuẩn bị kịch bản, chương trình tổng kết, chương trình nghệ thuật biểu diễn, trưng bày một số tác phẩm tiêu biểu đoạt giải cao tại lễ tổng kết, trao giải thưởng.

Trong quá trình Hội đồng Chung khảo thẩm định, nếu có tác phẩm, hồ sơ được Hội đồng sơ khảo xét chọn đúng thủ tục, quy trình thi Hội đồng Chung khảo vẫn thẩm định.

Tại cuộc họp, các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải thưởng đã có nhiều ý kiến góp ý vào nội dung, phương thức, cách thức tiến hành xét thưởng. Có ý kiến cho rằng, các hội đồng giải thưởng ở Trung ương cần nâng cao chất lượng, tăng số lượng, cơ cấu giải thưởng các tác phẩm sáng tác, chuyên trang, chuyên mục về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để động viên, khuyến khích và tăng hiệu quả công tác tuyên truyền.

Hình ảnh tại buổi họp. (Ảnh: HH)

Bộ phận 05 đề xuất thành lập Tổ thư ký, giúp việc với thành phần chủ yếu là các đồng chí lãnh đạo vụ, chuyên viên của Bộ phận 05 và  các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp kết quả sơ khảo trình Hội đồng Chung khảo, ghi chép thành văn bản kết quả thẩm định của Hội đồng chung khảo, trình Ban chỉ đạo; giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tổ chức tổng kết, trao giải thưởng.

Để bảo đảm giải thưởng diễn ra đúng với chỉ đạo của Ban Bí thư, các đại biểu cũng đề nghị Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Bộ phận 05 cần làm việc với một số địa phương, cơ quan, đơn vị, hội để nắm tình hình triển khai hoạt động sáng tác, quảng bá, tổ chức xét chọn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải thưởng. Đồng chí khẳng định, cần tổ chức làm sao để lôi cuốn được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia vào giải thưởng. Trước hết, cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền các hoạt động liên quan đến Giải thưởng; vận động được nhiều tác giả, tác phẩm tham gia. Cùng với việc xét giải, cần thành lập bộ phận giải quyết khiếu nại (nếu có) để các tác giả, tác phẩm nhận giải thật sự xứng đáng và có sức lan tỏa sâu rộng./.

HH