leftcenterrightdel
 Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Văn bản số 126-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 (mồng 10 tháng 3 âm lịch).

Theo đó, các ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc truyền thống lịch sử, công lao, đóng góp của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc; khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng to lớn về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm để giáo dục lịch sử, lòng tự hào về truyền thống văn hiến, yêu nước của dân tộc ta; khơi dậy và bồi đắp niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức hiệu quả, thiết thực với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó tập trung tuyên truyền về truyền thống lịch sử thời đại Hùng Vương, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Ðền Hùng; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương, trong đó có việc bảo tồn và phát huy các di sản, di tích thời đại Hùng Vương; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh các tập thể, cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Công tác tuyên truyền cũng phản ánh không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu Di tích, Đền thờ Vua Hùng.

Được biết, Ban Tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 tỉnh Phú Thọ đã họp và thống nhất một số nội dung, điều chỉnh kế hoạch tổ chức Lễ Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 năm Canh Tý 2020. Cụ thể, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội nhưng vẫn phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính, tiết kiệm và thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương bắt đầu lúc 9 giờ ngày 2/4 (tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Tý). Năm nay, lễ dâng hương sẽ không tổ chức nghi thức đoàn rước kiệu từ sân hành lễ và không truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình nhằm tránh việc tập trung đông người./.

Trần Chung