Sơn mài có lịch sử lâu đời và đã được nghiên cứu, phát triển từ chất liệu sử dụng trong nghề thủ công truyền thống sang nghề thủ công mỹ nghệ và cao hơn là nghệ thuật tạo hình hiện đại, với các giá trị đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử và khoa học. Lịch sử nghệ thuật sơn mài của mỗi quốc gia đều có những sáng tạo riêng, góp phần làm phong phú nghệ thuật sơn mài của thế giới. Nhựa sơn, từ một chất liệu truyền thống được sử dụng rộng rãi ở Đông Nam Á trong nghệ thuật trang trí và thủ công mỹ nghệ.


Chùa Thầy - Tranh sơn Mài của Phạm Hậu, 1934 (Ảnh minh họa: thethaovanhoa.vn)

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận về những vấn đề chung của tranh sơn mài như: Sự hình thành tranh sơn mài, lịch sử tranh sơn mài, khái niệm tranh sơn mài, quan niệm về tranh sơn mài…; Công tác bảo quản và tu sửa hiện vật, tác phẩm sơn mài, những chuyển biến về kỹ thuật và chất liệu trong sáng tác tranh sơn mài…; Nghệ thuật tranh sơn mài, khai thác và phát huy giá trị nghệ thuật bộ sưu tập tranh sơn mài của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Những vấn đề về chất liệu sơn: đặc tính chất liệu, kỹ thuật vẽ sơn mài, công tác bảo quản và tu sửa hiện vật, tác phẩm sơn mài, những chuyển biến về kỹ thuật và chất liệu trong sáng tác tranh sơn mài…

Các tham luận tại tọa đàm khẳng định: Nghệ thuật sơn mài Việt Nam là một hình thức độc đáo của tranh sơn mài lấy cảm hứng từ cách tạo hình của phương Tây nhưng sử dụng nhựa cây sơn của Việt Nam để thể hiện đề tài, chủ đề về con người và cuộc sống của Việt Nam. Từ kỹ thuật sơn ta cổ truyền đến kỹ thuật sơn mài hiện đại là cả một quá trình tìm tòi, nghiên cứu của các sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương vào những năm 1930, đánh dấu sự ra đời hội họa sơn mài Việt Nam đến những sáng tạo của nhiều thế hệ họa sĩ để từng bước hình thành nền hội họa sơn mài Việt Nam hiện đại. Hơn 80 năm đã qua đi kể từ dấu mốc lịch sử nghệ thuật sơn mài khi các nghệ sĩ Việt nghiên cứu sử dụng nhựa sơn – chất liệu chuyên sử dụng trong nghệ thuật trang trí sang chất liệu sáng tác nghệ thuật hội họa, các nghệ sĩ Việt luôn cố gắng phát huy những giá trị cốt lõi của nghệ thuật sơn mài Việt Nam để tiếp tục khẳng định thương hiệu sơn mài Việt với thế giới.

Tọa đàm “Tranh sơn mài: Chất liệu và nghệ thuật” được tổ chức góp phần phát triển nghiên cứu khoa học, phục vụ các nhiệm vụ của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trọng tâm là việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, tu sửa, trưng bày và giáo dục về nghệ thuật sơn mài./.

HN