Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: Năm 2019, Hội Nhà văn Việt Nam nhận được 188 tác phẩm của 162 tác giả tham dự giải thưởng. Trong đó, văn xuôi có 54 tác phẩm, thơ 84 tác phẩm, lý luận phê bình 28 tác phẩm và dịch thuật  22 tác phẩm. Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, các tác phẩm tham dự giải thưởng 2019 nhiều hơn về số lượng, phong phú về nội dung, đa dạng về bút pháp, mỗi tác phẩm đều có những giá trị đóng góp nhất định cho sự nghiệp phát triển của văn học nước nhà.


Hội Nhà văn trao giải cho các tác giả xuất sắc. (Ảnh: HT) 

Hội đồng chấm giải đã tuyển chọn và trao giải thưởng cho 8 tác phẩm văn học xuất sắc. Trong đó, giải Đặc biệt được trao cho tập ký sự "Trụ lại" của tác giả Hồ Duy Lệ. Tác phẩm được đánh giá là một cuốn tư liệu quý về những con người và vùng đất cách mạng Quảng Đà kiên cường. "Trụ lại" có giá trị tư liệu rất quý, là tác phẩm văn học cần thiết cho những ai muốn hiểu về quá khứ dân tộc, về giá trị của ngày hôm nay. Đây là tác phẩm bi hùng về một vùng đất tiêu biểu cho cả miền Nam sau năm 1954 và vùng dậy cho đến ngày giải phóng.

Giải thưởng về văn xuôi được trao cho tập  truyện ngắn "Quán Thuỷ thần" của tác giả Nguyễn Hải Yến.

Giải thưởng về văn học dịch được trao cho tập thơ "Kiếm hồ hoài cổ" - thơ chữ Hán của các nhà nho Việt Nam, bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng.

Hai giải thưởng về thơ được trao cho tập thơ "Bay trong mơ" của tác giả Trần Quang Đạo và tập thơ "Nguồn" của tác giả Trần Quang Quý.

Ở mảng lý luận phê bình, giải thưởng được trao cho 3 cuốn sách: “Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học” của tác giả Phan Trọng Thưởng; “Tư tưởng, phong cách nhà văn - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" của tác giả Trần Đăng Suyền và “Những sinh thể văn chương Việt” của tác giả Lý Hoài Thu.

Nhân dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam đã kết nạp 59 hội viên mới, trong đó có 27 hội viên chuyên ngành thơ, 20 hội viên chuyên ngành văn xuôi, 4 hội viên chuyên ngành lý luận phê bình, 5 hội viên chuyên ngành văn học dịch, 3 hội viên chuyên ngành văn học thiếu nhi.

H.Thảo