Ngày 11/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học “Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, hội thảo là dịp để các nhà quản lý lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các nghệ sĩ, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp để thống nhất các giải pháp cho phù hợp tình hình mới.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của nước ta với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại đã góp phần quan trọng vào quá trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: HL)

Trong chiến lược phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, biểu diễn nghệ thuật là một ngành kinh tế dịch vụ tinh thần quan trọng cần được phát triển cả về chất và lượng. Bởi đây là ngành có thể đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, sáng tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật ngày càng cao của công chúng, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trước sự phát triển không ngừng của công nghệ, ngành văn hóa nói chung và nghệ thuật biểu diễn nói riêng cần thích ứng nhanh chóng, khai thác tối đa lợi thế từ cách mạng khoa học công nghệ để phát triển.

Tại hội thảo, các ý kiến đã làm rõ nhiều nhóm vấn đề, trong đó, tập trung vào các vấn đề: Tác động, thuận lợi, thách thức khi ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật; Ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, sáng tạo, phổ biến, lưu trữ phù hợp với xu hướng thay đổi phương thức hưởng thụ tác phẩm nghệ thuật của nhân dân, vấn đề thương mại điện tử, quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm nghệ thuật; Đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật trong xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ 4…/.

Huy Lê