(ĐCSVN) - Những số liệu qua các đợt tổng kết, trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã cho thấy tác dụng, hiệu quả của văn học, nghệ thuật, báo chí, của công tác văn hóa, thông tin, truyền thông đối với việc tuyên truyền về kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Lễ trao giải thưởng đợt II Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 13/5/2015. Ảnh: dangcongsan.vn

Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mục đích là làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn bộ xã hội, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, nâng cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Ngày 09/3/2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đối tượng tham gia là toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cuộc vận động đã thu hút đông đảo văn nghệ sỹ, phóng viên, và các tầng lớp nhân dân với hàng nghìn tác phẩm, công trình, ấn phẩm. Sau 03 năm triển khai, tổng kết cuộc vận động, Ban chỉ đạo đã lựa chọn và trao giải thưởng cho 129 tác phẩm văn học, nghệ thuật, 54 tác phẩm báo chí, 24 đơn vị báo chí, xuất bản và 19 đơn vị nghệ thuật, đội chiếu phim có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Nhằm phát huy những kết quả bước đầu của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, sang nhiệm kỳ XI, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ghi nhận, động viên những tình cảm, trách nhiệm, sáng tạo của văn nghệ sỹ, phóng viên, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, thông tin, truyền thông đối với công tác tuyên truyền, quảng bá về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với một số bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Mỗi nhiệm kỳ, Giải thưởng được tổng kết, trao giải thưởng và khen thưởng làm 02 đợt. Nhiệm kỳ XI, đợt I từ đầu năm 2011 đến tháng 19/5/ 2013, kết thúc đợt, Ban Chỉ đạo Giải thưởng đã trao giải thưởng cho 136 tác giả, nhóm tác giả, có tác phẩm, công trình, ấn phẩm đoạt giải, cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá. Đợt II, từ tháng 20/ 5/2013 đến 13/5/2015, Ban Chỉ đạo Giải thưởng đã trao giải thưởng cho 238 tác giả, nhóm tác giả, có tác phẩm, công trình, ấn phẩm đoạt giải, cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá. Nhiệm kỳ XII, quán triệt yêu cầu của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ văn nghệ sỹ, phóng viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá. Tổng kết Đợt I (2016- 2018) của nhiệm kỳ XII, Ban Chỉ đạo Giải thưởng quyết định trao giải thưởng cho 164 tác giả, nhóm tác giả, có tác phẩm, công trình, ấn phẩm đoạt giải, khen thưởng đối với 19 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Những số liệu nêu trên cho thấy tác dụng, hiệu quả của văn học, nghệ thuật, báo chí, của công tác văn hóa, thông tin, truyền thông đối với việc tuyên truyền về kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hiệu quả sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, hội từ Trung ương đến cơ sở đối với nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang đậm chất văn hóa; trách nhiệm của toàn xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, trong đó có sự tham gia tích cực, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sỹ, phóng viên, những người làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thông trên khắp cả nước. Ở từng lĩnh vực văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản, hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật…đều có tác phẩm, công trình, ấn phẩm tham gia tích cực vào hoạt động tuyên truyền, quảng bá kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều chương trình, chuyên mục, chuyên trang hấp dẫn, duy trì thường xuyên và ngày càng thu hút người đọc, xem, nghe, như: Chương trình “Những đóa sen hồng” (HITV) giới thiệu nữ nông dân giỏi trong sản xuất nông nghiệp; chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Nâng bước trẻ em nghèo hiếu học”, “Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”… của Bộ đội Biên phòng; “Học Bác mỗi ngày” của Truyền hình Thông tấn; “Tuổi cao- Gương sáng” của VTV1;  “Việc tử tế” của VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam; “Đảng trong cuộc sống hôm nay” của VTV Đài Truyền hình Việt Nam; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đài Truyền hình Hà Nội; chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Báo Quân đội Nhân dân; chuyên mục “Giúp nhau làm giầu” của Báo TTXVN;…

Nhiều đơn vị hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thông tin, truyền thông, nghệ sỹ, nhân dân tích cực, sáng tạo trong hoạt động quảng bá, góp phần làm lan tỏa giá trị, nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác, như: Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Kim Đồng, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Nông, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Đội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hóa tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La, Dàn hợp ca quê hương tại Cộng hòa Pháp…

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2018), Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Lễ trao giải thưởng đợt I để ghi nhận, biểu dương những đóng góp của văn nghệ sỹ, phóng viên, người làm công tác xuất bản, văn hóa, thông tin, truyền thông, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ xây dựng Đảng./.       

Nhạc sỹ: Vũ Việt Hùng ​