Giải thưởng Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh năm 2017 có 3 loại hình: giải thưởng chính thức (1 giải), tặng thưởng (7 giải), tặng thưởng tác giả (2 giải).

Theo đó, Giải thưởng chính thức được trao cho tập nghiên cứu “Văn chương phương Nam - Một vài bổ khuyết” của hai tác giả Võ Văn Nhơn và Nguyễn Thị Phương Thúy.


Tâp nghiên cứu “Văn chương phương Nam-một vài bổ khuyết”. (Ảnh: nhasachphuongnam.com)

Ngoài giải thưởng chính thức còn có 7 tác phẩm được Tặng thưởng gồm: “Đêm nay con có mơ không?” (Tập tản văn) của tác giả Trương Gia Hòa, “Những ký âm ngân” (Tập thơ) của tác giả Nguyễn Thị Thanh Long,  “Dưới mái nhà xanh” (Tập thơ) của tác giả Tôn Nữ Thu Thủy, “Thơ trắng” (Tập thơ) của tác giả La Mai Gia Thi, “Nghi lễ của ánh sáng” (Tập thơ) của tác giả Lê Tuân, “Đi tìm ẩn ngữ văn chương” (Tập Lý luận phê bình) của tác giả Trần Hoài Anh, “Hoa rơi hữu ý” (tập Lý luận phê bình) của tác giả Lê Thiếu Nhơn.

Giải thưởng cá nhân được trao cho 2 tác giả: Trần Trúc Phương, tác giả của cuốn tiểu thuyết “Ngàn năm biển gọi” và những đóng góp của ông trong sự nghiệp văn học. Tác giả Trần Thanh Phương, tác phẩm “Rượu với văn chương” (Tập biên khảo, sưu tầm, chân dung văn học) và những đóng góp của ông trong sự nghiệp văn học.

Nhân dịp này, Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh cũng tiến hành kết nạp 17 hội viên mới./.

HN