Nhà thơ Hữu Thỉnh chủ trì họp báo. Ảnh: Trần Bình

Theo đó, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đề nghị Quốc hội chưa thông qua Luật về Hội, tổ chức lấy ý kiến sâu rộng để có sự thống nhất cao.

Ngày 24/10, Liên hiệp đã có công văn số 375/CV-LH gửi đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư về vấn đề này. Cụ thể, Đoàn Chủ tịch đã có buổi làm việc với Câu lạc bộ cựu Đại biểu Quốc hội, nghiên cứu kỹ Dự thảo Luật về Hội và Báo cáo giải trình Dự thảo Luật về Hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội trình. Các đại biểu đã thống nhất chưa thông qua Dự thảo Luật về Hội trong kỳ họp Quốc hội lần này.

Lý do được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đưa ra là Dự thảo Luật về Hội chưa đáp ứng được yêu cầu ổn định xã hội và quyền dân chủ nhân dân; vi phạm luật ban hành văn bản pháp luật; kỹ thuật văn bản còn nhiều chỗ mâu thuẫn, thiếu chuẩn xác, không phù hợp với tình hình hiện nay; can thiệp quá sâu vào điều lệ của Hội. Dự thảo Luật về Hội chưa có thông tin đầy đủ, chưa hiểu biết cặn kẽ về chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên. 

VH