Video clip
Tổng Bí thư hội đàm với Tổng thống Indonesia
  21:02 23/08/2017
  •  Tags: