Video clip
Quân ủy Trung ương triển khai công tác quân sự, quốc phòng
  07:59 13/04/2017
  •  Tags: