Video clip
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc
  08:57 02/06/2017
  •  Tags: