Video clip
Tổng Bí thư tiếp Thủ tướng Sri Lanka
  14:41 18/04/2017
  •  Tags: