Video clip
Tổng Bí thư tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ
  19:45 08/07/2018
  •  Tags: