Video clip
Singapore “không có ý làm tổn thương Việt Nam”
  19:20 23/06/2019
  •  Tags: