Video clip
Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Nagano, Nhật Bản
  19:30 14/08/2019
  •  Tags: