Video clip
Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo tỉnh Gunma, Nhật Bản
  19:41 16/02/2017
  •  Tags: