Video clip
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc
  20:43 18/06/2017
  •  Tags: