Video clip
Kiểm tra hoạt động ngành Quân khí
  19:53 10/09/2017
  •  Tags: