Video clip
Thủ tướng tiếp Đại sứ Nhật Bản
  14:59 13/09/2017
  •  Tags: