Video clip
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thăm cấp Nhà nước Việt Nam
  20:34 12/11/2017
  •  Tags: