Video clip
Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Campuchia
  19:50 15/06/2016
  •  Tags: