Video clip
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Canada
  20:15 09/01/2018
  •  Tags: