Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra chiều 21/12 vừa qua (Ảnh: Phúc Long)

Thực hiện vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, năm 2018, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội, Hiệp hội, kết nối doanh nghiệp; chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh tổ chức 33 lớp tuyên tuyền, phổ biến chính sách pháp luật về kinh doanh, thuế, bảo hiểm, lao động, khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 các huyện Yên Lạc, Bình Xuyên; Đại hội thành lập mới Hội doanh nghiệp huyện Sông Lô. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức 2 đợt khảo sát nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh giải quyết. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác và cam kết của UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Năm 2019, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, kiện toàn, củng cố các đơn vị trực thuộc theo hướng chuyên nghiệp; tăng cường vận động, phát triển kết nạp từ 80 -100 hội viên mới. Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhất là các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35, Nghị quyết số 19 của Chính phủ, Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020. Tổ chức tối thiểu 5 đợt khảo sát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kiến nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng các giải pháp giải quyết, hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp với Phòng Thương mai và Công nghiệp Việt Nam triển khai dự án khởi nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến hỗ trợ đầu tư, xúc tiến thương mại.

 

K.L (Theo Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc)