Ảnh minh họa (Nguồn:Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc)

Hàng năm, UBND tỉnh cấp một phần kinh phí để quản lý, vớt bèo rác, giải phóng vật cản, chống lấn chiếm và vệ sinh luồng tiêu đảm bảo tiêu thoát tốt. Tuyến kênh hiện nay nhiều đoạn bị bồi lấp cần nạo vét, cải tạo nâng cấp là cần thiết. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 lĩnh vực nông nghiệp không còn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục để xuất UBND tỉnh có chủ trương đầu tư cải tạo.

Đối với các tuyến kênh tiêu liên xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giải đoạn 2016-2020 đang thực hiện nạo vét một số tuyến cụ thể. Và để nạo vét toàn bộ các tuyến kênh tiêu liên xã trên địa bàn huyện, cần phải có một nguồn kinh phí lớn, do đó, Sở NN&PTNT tiếp tục đề nghị UBND tỉnh đầu tư nạo vét các tuyến kênh tiêu xã vào các năm tiếp theo.

Về mức thủy lợi phí từ năm 2012 đến nay, mức giao khoán vệ sinh quản lý nạo vét chống lấn chiếm các luồng tiêu liên xã quy định từ năm 2010 thực hiện theo quy định của Chính phủ với mức giá ổn định từ nay đến 2020, do vậy, việc nâng mức thủy lợi phí từ năm 2012 là chưa thực hiện được. Hiện, UBND tỉnh cũng đang chỉ đạo Ban quản lý dự án quản lý nguồn nước và chống ngập lực tinh thần đẩy nhanh tiến độ nạo vét.

Hiện, Ban quan lý sử dụng vốn vay nước ngoài và ngoài tỉnh để triển khai dự án theo đúng tiến độ phê duyệt.

Hà Anh