Tam Đảo chuyển mình nhờ cây dược liệu (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc)

Bởi thế, UBND tỉnh đã định hướng đây là một chủ trương phát triển đúng và hợp lý. Cụ thể, tỉnh chủ trương xây dựng Dự án khôi phục, bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện và phân bổ 2 tỷ đồng vốn sự nghiệp kinh tế thuộc nguồn chi thường xuyên cho việc hỗ trợ bảo tồn phát triển cây dược liệu Tam Đảo.

UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Tam Đảo thông tin, phổ biến đến người dân trên địa bàn biết các chính sách và vận dụng để được hưởng các chế độ của cả Trung ương và tỉnh Vĩnh Phúc trong phát triển cây dược liệu nơi đây. 

K.M