Vĩnh Phúc tăng cường lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trong 2018
(Ảnh minh họa. Nguồn: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia)

UBND tỉnh cho rằng, việc lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu giao thông đã được tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải kiểm tra các vị trí nút giao thông đồng mức trên toàn tỉnh và xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống đèn tín hiệu trong Đề án về một số giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HDND ngày 21/7/2016.

Ngày 29/3/2017, Sở Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị UBND tỉnh lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh báo, sơ gờ giảm tốc và bổ sung thay thế một số biển báo để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong đó có các nút giao ngã 3, ngã 4 trên địa bàn huyện Bình Xuyên và được UBND tỉnh đồng ý.

Năm 2017, Sở Giao thông Vận tải đã lắp đặt bổ sung 18 vị trí đèn tín hiệu giao thông tại các ngã 3, ngã tư đồng mức, có lưu lượng giao thông lớn, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an tòan giao thông. Ngoài ra còn lắp bổ sung hệ thống biển báo, sơn gò giảm tốc, hộ lan tôn sóng và hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến đường trong địa bàn tỉnh. Năm 2018, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh lắp thêm 12 vị trí đèn tín hiệu, do nguồn kinh phí có hạn nên sẽ theo lộ trình và thứ tự ưu tiên về mức độ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bởi thế, việc kiến nghị của nhân dân xã Thiện Kế nêu trên, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát nếu có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông sẽ đề xuất, báo cáo UBND tỉnh cho lắp đặt như yêu cầu trong năm 2019.

PV