Ảnh minh họa (Nguồn: A.N)

Trong đó, thu nội địa đạt hơn 13.730 tỷ đồng, đạt 57% so với dự toán năm, tăng 11% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đến chủ yếu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 540 tỷ đồng và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 10.000 tỷ đồng, đạt 50% so với dự toán. Nguồn thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ bằng so với cùng kỳ năm 2018 do Công ty Toyota, Honda tăng cường nhập khẩu thêm các dòng xe mới giá rẻ với số lượng lớn nên sản lượng sản xuất xe trong nước ngày càng giảm dần và thuế phải nộp bình quân đều giảm.

6 tháng đầu năm 2019, kinh tế TP Vĩnh Yên đạt tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ, tạo điều kiện thuận lợi để thu ngân sách đạt kết quả khá. Tổng giá trị sản xuất của thành phố ước đạt trên 27.000 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, đạt 71% dự toán…

Bên cạnh nguồn thu chính từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sản xuất ôtô, xe máy, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh sản phẩm phụ trợ, hỗ trợ. Ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo ngành Thuế tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là tập trung vào các lĩnh vực còn dư địa như các hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng doanh nghiệp, giao dịch liên kết, thương mại điện tử, các khoản thu liên quan đến đất đai... đôn đốc quyết toán các khoản thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn như: Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ đất, thu phí, lệ phí... Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền và triển khai các biện pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để công tác thu có hiệu quả. Nhờ đó, thu ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc đạt những kết quả khả quan ngay từ những tháng đầu năm.

Để đạt mục tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn khoảng 28.000 tỷ đồng, riêng thu nội địa đạt trên 24.400 tỷ đồng, từ nay đến cuối năm, Vĩnh Phúc chỉ đạo ngành Thuế triển khai nhiều giải pháp tăng cường tăng thu, chống thất thu và gian lận thuế; rà soát và đôn đốc các đối tượng thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, kiểm tra việc kê khai thuế năm 2019 của các doanh nghiệp, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định, nhất là các đối tượng có mức thu thấp. Nâng cao công tác đánh giá, dự báo thu ngân sách từ cơ sở cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế và nguồn thu ngân sách để đề ra các nhiệm vụ thu thuế kịp thời, phù hợp theo từng thời kỳ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và người nộp thuế để vừa phổ biến chính sách thuế vừa hướng dẫn các đối tượng nộp thuế thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý và nộp thuế…

A.N