Ảnh minh họa (Nguồn: T.N) 

Năm 2018, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc dành 275.303 triệu đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn này, ngay từ đầu năm, UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo phòng, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt các quy định của UBND tỉnh về trình tự thủ tục, phấp cấp đầu tư và quản lý đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu.

Đồng thời, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 48 dự án; tổ chức đầu thầu, chỉ định thầu 51 dự án. Chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp và một số dự án khởi công mới năm 2018 như: Đường TL305 từ cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương đi UBND xã Nguyệt Đức; đường vành đai 3 huyện Yên Lạc; tuyến vòng xuyến Mả Lọ đi TL303...

Theo đánh giá của UBND huyện, nguyên nhân khiến Yên Lạc không giải ngân hết 100% vốn được giao là do hồ sơ đầu tư xây dựng một số dự án ở cấp xã phải chỉnh sửa nhiều lần; công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, quyết toán dự án hoàn thành, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ xây dựng cấp xã chưa khoa học; khối lượng các công trình nợ đọng xây dựng cơ bản còn nhiều và việc huy động nguồn vốn để thanh toán nợ rất khó khăn, nhất là ở các xã Nguyệt Đức, Trung Kiên, Tề Lỗ, Hồng Châu.

Trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020, tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Yên Lạc đã thông qua dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2019. Theo đó, dự kiến Yên Lạc sẽ dành 344.107 triệu đồng cho đầu tư công. Nguồn vốn này sẽ được ưu tiên bố trí để thu hồi các khoản vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án dự kiến hoàn thành trong năm; dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đặc biệt, Yên Lạc sẽ không bố trí nguồn vốn này cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách, không được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung gian, giai đoạn 2016-2020.

Q.T