Ảnh minh họa (Nguồn:S.G)

UBND tỉnh đã giao Sở Y tế làm chủ đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở Trung tâm Y tế TP nhưng vẫn chưa thấy triển khai, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn TP rất mong muốn đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo phục vụ  việc chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn.

Trước sự chậm trễ này, UBND tỉnh cho biết, thứ nhất, do Ban Quản lý dự án Dân dụng, Công nghiệp tỉnh (nay gọi là BQLDA) tiếp cận dự án muộn, có ít thời gian nghiên cứu và chuẩn bị thực hiện vì ngày 28/6/2018, UBND tỉnh có văn bản chuyển giao chủ dự án thì 20/7/2018, Sở Y tế mới bàn giao cho BQLDA.

Trước đó, Sở Y tế làm chủ đầu tư cũ có một số tồn tại, đó là: không thực hiện đúng thời gian kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không thực hiện thỏa thuận xin cấp hướng tuyến đường dây 35KV cấp điện cho trạm biến áp, không khảo sát các hạng mục đường dây… do đó làm chậm tiến độ trình Sở Công Thương thẩm định hạng mục các đường dây.

Về giải phóng mặt bằng, hiện vẫn chưa có phương án bồi thường, giải phóng. Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo Ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện công tác lập, thẩm định, bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm có bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

 

T.M