(ĐCSVN) - Nhằm đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ 2019, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Dương đề nghị các đơn vị liên quan cần dừng ngay việc sửa chữa, nâng cấp tại các hồ đang thi công dở dang theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Ảnh mang tính chất minh họa (Ảnh: ĐH)

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Dương, hiện nay đã bước vào mùa mưa lũ năm 2019. Vì vậy, để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện và các Công ty TNHH MTV thủy lợi cần triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, đê điều năm 2019.

Nhằm đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019, cần dừng ngay việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tại các hồ đang thi công dở dang theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Khẩn trương tiến hành điều chỉnh phương án trọng điểm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các hồ đang thi công dở dang, nhất là tại các hồ chứa đang thi công dở dang trong mùa mưa lũ năm 2019.

Bên cạnh đó, triển khai giám sát chặt chẽ quá trình thi công của các nhà thầu đối với các hồ chứa đang sửa chữa, cải tạo. Khi phát hiện hành vi vi phạm quy định về an toàn hồ chứa, cần có các biện pháp ngăn chặn, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Mặt khác, tăng cường kiểm tra hệ thống các hồ chứa vừa và nhỏ, phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng, sự cố xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng huy động khi cần, tránh để xảy ra bị động trong mọi tình huống./.

 

BT