Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Theo dự báo, hiện tượng ENSO sẽ duy trì trạng thái El-Nino yếu từ nay đến khoảng tháng 11/2019 với xác suất khoảng 50-55%. Nhiệt độ trung bình từ tháng 8-10/2019 trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C. Riêng tháng 11-12/2019, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-1,5 độ C. Tổng lượng mưa tháng 11-12/2019 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, các tháng khác phổ biến thiếu hụt từ 10-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Như vậy, thời tiết khô nóng sẽ gây hạn hán cho các loại cây trồng vụ Đông đang giai đoạn ra hoa, làm hạt, đồng thời cũng thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh phát sinh, phát triển gây hại.

Nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất vụ Đông 2019, đưa tỷ lệ thiệt hại do sinh vật gây hại gây ra trên cây rau, màu và các cây trồng khác ở mức thấp nhất, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Vĩnh Phúc chủ trương chỉ đạo thực hiện gieo trồng đúng lịch thời vụ do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn. Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật ngay từ đầu vụ để cây trồng sinh trưởng khỏe, tăng khả năng chống chịu sinh vật gây hại và các điều kiện thời tiết bất thuận.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chế độ điều tra, phát hiện, thông báo định kỳ 7 ngày/lần. Theo dõi, giám sát các sinh vật gây hại trên đồng ruộng. Dự tính, dự báo chính xác về thời gian phát sinh, diễn biến mật độ, quy mô và mức độ gây hại, đề xuất các biện pháp tổ chức chỉ đạo phòng, chống kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức tốt điều tra bổ sung trước cao điểm sinh vật gây hại tháng 10, 11. Ban hành thông báo cao điểm phòng, chống sinh vật gây hại kịp thời, chính xác; tham mưu, đề xuất các cấp chính quyền tổ chức chỉ đạo phòng chống an toàn, hiệu quả.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, kịp thời thông báo cho địa phương về diễn biến gây hại của sinh vật đối với sản xuất. Mặt khác, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện, thành phố có các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn./.

BT ​