Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,…công tác phòng, chống tội phạm đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy, đã xảy ra mất an ninh an toàn ở cơ quan, đơn vị nhà nước, doanh nghiệp. Kẻ gian đột nhập lấy cắp tài sản, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận.

Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó gồm tội phạm trộm cắp tài sản, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đảm bảo an ninh, trật tự. Tăng cường tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường các biện pháp củng cố hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo vệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh cần chủ động nắm bắt tình hình; rà soát, lập danh sách, thu thập thông tin về các đối tượng có tiền án, tiền sự về các loại tội phạm, đặc biệt là tội trộm cắp tài sản. Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm kịp thời, theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là phát huy tích cực vai trò của quần chúng nhân dân về tố giác tội phạm; xây dựng các kênh thông tin tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tội phạm./.

 

BT