Một tiết học của các con khối tiểu học (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Theo đó, đối với thực trạng thiếu giáo viên của huyện, UBND tỉnh đã cho phép huyện hợp đồng thêm trong năm học 2018-2019 là 131 giáo viên mầm non, 121 giáo viên tiểu học và 92 giáo viên bộ môn trường học. Hiện, tỷ lệ giáo viên/lớp của huyện Vĩnh Tường với khối mầm non đạt 1,5 giáo viên/lớp, với tiểu học đạt 1,43 giáo viên, THCS đạt 1,95 giáo viên/lớp. Từ học kỳ II của năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã biệt phái giáo viên THPT vượt định mức xuống các trường THCS còn thiếu giáo viên bộ môn. Do đó, đến thời điểm này, số giáo viên của các trường đã có bản đáp ứng, duy trì được hoạt động dạy và học.

Đối với công tác sáp nhập trường Tiểu học và THCS, trong năm 2018, UBND huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành sáp nhập 2,5 cặp trường. Sở Giáo dục và Đào tạo đã cùng UBND huyện nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của các trường liên cấp TH&THCS sau 1 năm học làm căn cứ báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo việc sáp nhập các cặp trường tiếp theo.

Sau sáp nhập về mô hình quản lý có thay đổi, tuy nhiên, học sinh tiểu học và THCS học ở hai địa điểm độc lập, phần lớn giáo viên ở cấp học nào vẫn công tác ở cấp học đó (trừ một số bộ môn như Tin học, Tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật… giáo viên có thể dạy ở cả hai cấp học). Giáo viên dạy chủ yếu ở cấp học nào sẽ được hưởng quy định ở cấp học đó.

 

HNV