Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Triển khai mô hình sản xuất lúa áp dụng biện pháp “hiệu ứng hàng biên”
10:18 04/12/2018
(ĐCSVN) - Vụ Xuân và vụ Mùa 2019, huyện Bình Xuyên dự kiến sẽ triển khai mô hình sản xuất lúa áp dụng biện pháp “hiệu ứng hàng biên”.
Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng
10:08 04/12/2018
(ĐCSVN) - UBND các xã, thị trấn tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chấp hành, nghiêm túc thực hiện theo mục 6 Chỉ thị số 20/CT-CT. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nội dung tại mục 5 của Chỉ thị số 20/CT-CT.
Vĩnh Phúc: Xây dựng và duy trì các mô hình vận động hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội
15:33 03/12/2018
(ĐCSVN) – Về cơ bản, trong công tác năm 2018, kết quả hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh khá khả quan, đáng ghi nhận trên tất cả các mặt, các lĩnh vực.
Vĩnh Phúc: Triển khai đổi mới dây chuyền, máy móc, thiết bị và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất
15:32 03/12/2018
(ĐCSVN) - Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiểu hoạt động khuyến công có ý nghĩa tihiết thực, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, giúp các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất CNNT nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm ổn định cho lao động khu vực nông thôn.
Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Tăng cường xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
15:31 03/12/2018
(ĐCSVN) - Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi được giao quản lý trên địa bàn, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017.
Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Chủ động triển khai giải thể các Hợp tác xã nông nghiệp ngừng hoạt động
15:31 03/12/2018
(ĐCSVN) - Tổ chức rà soát, kiểm kê, đánh giá tình hình tài chính, tài sản, công nợ và những vấn đề tồn đọng khác của Hợp tác xã (nếu có). Tổ chức Đại hội thành viên thực hiện các bước giải thể Hợp tác xã bằng hai hình thức tự nguyện và bắt buộc theo quy định tại Điều 54 Luật Hợp tác xã năm 2012.
Vĩnh Phúc: Đã có 99/112 xã, 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
16:26 29/11/2018
(ĐCSVN) - Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tính đến hết tháng 10/2018, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 99/112 xã, 2 huyện: Bình Xuyên, Yên Lạc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 2 thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên đang chờ Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương, Bộ NN&PTNT tổ chức thẩm định.
Năm 2019: Vĩnh Phúc đặt mục tiêu thu hút 500 triệu USD vốn FDI
16:23 29/11/2018
(ĐCSVN) – Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, dự kiến năm 2018, ngoài tổng thu ngân sách nhà nước có thể đạt, Vĩnh Phúc sẽ đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu kinh tế. Riêng về thu hút đầu tư, đây tiếp tục là năm có nhiều khởi sắc khi vốn đầu tư của cả các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) đổ vào tỉnh cao gần gấp đôi so với mục tiêu đề ra.
Tam Dương (Vĩnh Phúc): Tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
16:20 29/11/2018
(ĐCSVN) - Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của huyện, công an huyện,… tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quần chúng ở địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.