Vĩnh Phúc: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,50% so với tháng trước
15:27 28/09/2018
(ĐCSVN) – Theo Cục Thống kê Vĩnh Phúc, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,50% so với tháng trước. Trong đó, nhóm giáo dục có mức tăng cao nhất so với tháng trước với 4,06%.
Vĩnh Phúc: Chăn nuôi gặp nhiều thuận lợi trong 9 tháng/2018
15:26 28/09/2018
(ĐCSVN) – Theo Cục thống kê Vĩnh Phúc, tình hình chăn nuôi quý III và 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi.
Vĩnh Phúc: Các hoạt động văn hoá và thể thao diễn ra sôi nổi , đa dạng
15:26 28/09/2018
(ĐCSVN) - Theo Cục Thống kê Vĩnh Phúc, 9 tháng năm 2018, nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, đa dạng nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.
Vĩnh Phúc: Ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh
19:23 27/09/2018
(ĐCSVN) – Bên cạnh phát triển công nghiệp, ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản vẫn tiếp tục được tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng phát triển. Thời gian qua tỷ trọng đóng góp của nhóm ngành này cũng góp phần không nhỏ vào tăng trưởng chung của toàn tỉnh.
Vĩnh Phúc: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá
16:31 27/09/2018
(ĐCSVN) – Trong 9 tháng năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội ổn định tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành công nghiệp nói riêng trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc phát triển. Các sản phẩm thế mạnh tiếp tục tìm kiếm được thị trường tiêu thụ, nhằm ổn định sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
Vĩnh Phúc: Thu ngân sách khả năng không đạt dự toán do gặp khó khăn từ các doanh nghiệp FDI
16:17 27/09/2018
(ĐCSVN) –Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018 và dự kiến cả năm trên địa bàn tỉnh là rất khó khăn, khả năng không đạt dự toán chủ yếu từ lĩnh vực thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Tín dụng ngân hàng tại Vĩnh Phúc đa dạng hóa dịch vụ thanh toán theo hướng hiện đại
16:16 27/09/2018
(ĐCSVN) –Từ đầu năm đến nay các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ; đa dạng hóa và đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, gia tăng dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, phù hợp với các chuẩn mực thông lệ và quốc tế.
Vĩnh Phúc: Công tác giải quyết lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội nhiều chuyển biến
16:10 27/09/2018
(ĐCSVN) – Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Phúc luôn chú trong công tác giải quyết lao động việc làm. Đi đôi với việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề đảm bảo nguồn cũng lao động ngày càng chất lượng. Bên cạnh đó Tỉnh luôn chú trọng đảm bảo an sinh xã hội tạo nền tảng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.