Vĩnh Phúc: 98,8% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2017
16:53 01/08/2017
(ĐCSVN) - Theo kết quả được Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 công bố, tỷ lệ tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT trong toàn tỉnh đạt 98,8%.
Vĩnh Phúc: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 33%
16:52 01/08/2017
(ĐCSVN) - Công tác quy hoạch của tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Quy hoạch đô thị từng bước đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực.
Ngành Tư pháp tỉnh sẽ triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm
16:51 01/08/2017
(ĐCSVN) - Với việc đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là việc tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tham gia ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, ngành Tư pháp tiếp tục hoàn thành, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng trên tất cả các mặt công tác.
Giải ngân hơn 313 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới
16:51 01/08/2017
(ĐCSVN) - Với mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2019, thời gian qua, cùng với chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hoàn thành các công trình, hạng mục theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, Vĩnh Phúc đã ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho chương trình này.
Tam Dương (Vĩnh Phúc): Tăng cường tuyên truyền phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa Mùa 2017
14:07 01/08/2017
(ĐCSVN) - UBND huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) vừa có công văn 1530/UBND-NN&PTNT về việc chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và bệnh vàng lá sinh lý hại lúa Mùa 2017.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
16:52 31/07/2017
(ĐCSVN) - UBND huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) vừa có công văn số 1392/UBND-KT&HT về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật
14:17 31/07/2017
(ĐCSVN) - UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vừa có công văn số 1199/UBND-NN&PTNT về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật, bảo đảm an toàn thực phẩm.
Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Tăng cường tuyên truyền, lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản năm 2017
14:17 31/07/2017
(ĐCSVN) - UBND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa có kế hoạch số 74/KH-UBND về chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình năm 2017.