Vĩnh Phúc: Những thành tựu xã hội sau 20 năm tái lập tỉnh
18:31 22/12/2016
(ĐCSVN) – Sau 20 năm tái lập tỉnh, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi thay, từ hệ thống giao thông, trang thiết bị y tế, đến giải quyết việc làm và an sinh xã hội ngày càng được chú trọng và đã có những bước tiến đáng kể.
Vĩnh Phúc: Thu, chi ngân sách đạt kết quả cao
18:30 22/12/2016
(ĐCSVN) - Từ khi tái lập tỉnh đến nay, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng liên tục tăng.
Vĩnh Phúc: Dự kiến đến hết năm 2016 có thêm 24-28 xã đạt chuẩn nông thôn mới
18:29 22/12/2016
(ĐCSVN) - Xác định xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của sự phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ trong sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, là nguyện vọng của nông dân trong tỉnh.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Năm 2016 ngành chăn nuôi gặp nhiều thuận lợi
18:29 22/12/2016
(ĐCSVN) - Năm 2016, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có nhiều yếu tố thuận lợi, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển như: các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển đàn gia súc, gia cầm; Giá một số sản phẩm chăn nuôi ổn định và ở mức cao; Không có dịch bệnh lớn xảy ra.
Lập Thạch: 90% số trường học đạt chuẩn quốc gia
18:28 22/12/2016
(ĐCSVN) - Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (2011-2015), diện mạo các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) được đổi thay.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Năm 2016, sản xuất công nghiệp có nhiều thuận lợi
18:28 22/12/2016
(ĐCSVN) – Theo Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Tường, năm 2016, tình hình sản xuất công nghiệp có nhiều thuận lợi như: thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp ổn định, một số sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến như thức ăn chăn nuôi tăng cao.Vì vậy, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá cao so cùng kỳ.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Năm 2016 nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn
18:28 22/12/2016
(ĐCSVN) – Theo Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Tường, tình hình nuôi trồng thủy sản gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 làm ngập nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản.