Vĩnh Phúc: Thu, chi ngân sách đạt kết quả cao
18:30 22/12/2016
(ĐCSVN) - Từ khi tái lập tỉnh đến nay, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng liên tục tăng.
Vĩnh Phúc: Dự kiến đến hết năm 2016 có thêm 24-28 xã đạt chuẩn nông thôn mới
18:29 22/12/2016
(ĐCSVN) - Xác định xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của sự phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ trong sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, là nguyện vọng của nông dân trong tỉnh.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Năm 2016 ngành chăn nuôi gặp nhiều thuận lợi
18:29 22/12/2016
(ĐCSVN) - Năm 2016, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có nhiều yếu tố thuận lợi, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển như: các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển đàn gia súc, gia cầm; Giá một số sản phẩm chăn nuôi ổn định và ở mức cao; Không có dịch bệnh lớn xảy ra.
Lập Thạch: 90% số trường học đạt chuẩn quốc gia
18:28 22/12/2016
(ĐCSVN) - Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (2011-2015), diện mạo các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) được đổi thay.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Năm 2016, sản xuất công nghiệp có nhiều thuận lợi
18:28 22/12/2016
(ĐCSVN) – Theo Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Tường, năm 2016, tình hình sản xuất công nghiệp có nhiều thuận lợi như: thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp ổn định, một số sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến như thức ăn chăn nuôi tăng cao.Vì vậy, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá cao so cùng kỳ.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Năm 2016 nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn
18:28 22/12/2016
(ĐCSVN) – Theo Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Tường, tình hình nuôi trồng thủy sản gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 làm ngập nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Năm 2016, thu hút tốt các nguồn vốn khác từ xã hội hóa
18:27 22/12/2016
(ĐCSVN) – Theo Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Tường, năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thực hiện chính sách thắt chặt đầu tư công của Chính phủ nhưng huyện vẫn thu hút tốt các nguồn vốn khác từ xã hội hóa.
Vĩnh Tường đặt mục tiêu gieo trồng hơn 8 nghìn ha vụ Đông Xuân 2016-2017
18:27 22/12/2016
(ĐCSVN)- Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp Vĩnh Phúc, Vụ Đông Xuân năm 2016-2017, Vĩnh Tường phấn đấu diện tích gieo trồng 8.270 ha.