• Vĩnh Phúc - Cơ hội và phát triển  

Vĩnh Phúc tiếp sức cho công nghiệp nông thôn phát triển
26/07/2017
Bằng nhiều giải pháp khuyến khích, trong đó ưu tiên dành nguồn vốn chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ cho hoạt động quảng bá sản phẩm, đổi mới sản xuất, khuyến công Vĩnh Phúc đã và đang tiếp sức cho các cơ sở công nghiệp khu vực nông thôn phát triển bền vững.
Vĩnh Phúc: Dự kiến đến hết năm 2016 có thêm 24-28 xã đạt chuẩn nông thôn mới
18:29 22/12/2016
(ĐCSVN) - Xác định xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của sự phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ trong sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, là nguyện vọng của nông dân trong tỉnh.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Năm 2016 ngành chăn nuôi gặp nhiều thuận lợi
18:29 22/12/2016
(ĐCSVN) - Năm 2016, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có nhiều yếu tố thuận lợi, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển như: các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển đàn gia súc, gia cầm; Giá một số sản phẩm chăn nuôi ổn định và ở mức cao; Không có dịch bệnh lớn xảy ra.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Năm 2016, sản xuất công nghiệp có nhiều thuận lợi
18:28 22/12/2016
(ĐCSVN) – Theo Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Tường, năm 2016, tình hình sản xuất công nghiệp có nhiều thuận lợi như: thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp ổn định, một số sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến như thức ăn chăn nuôi tăng cao.Vì vậy, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá cao so cùng kỳ.
Vĩnh Phúc: Năm 2016, thu hút đầu tư 30 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 304 triệu USD
18:25 22/12/2016
(ĐCSVN) - Năm 2016, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được các cấp, các ngành triển khai tích cực. Tỉnh đã phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư để phục vụ công tác xúc tiến và kêu gọi đầu tư của tỉnh.
Yên Lạc: Năm 2016, hơn 100 tỷ đồng vốn vay ưu đãi đến tay hộ nghèo, cận nghèo
18:25 22/12/2016
(ĐCSVN) – Trong năm 2016, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Lạc đặt mục tiêu hoạt động không vì lợi nhuận, đã hỗ trợ hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi đối với người nghèo, góp phần giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân.
Vĩnh Phúc: Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nhiều đổi mới
14:03 22/12/2016
(ĐCSVN) – Nhiều năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nhiều đổi mới, nhiều tiến bộ kỹ thuật, mô hình đã cho kết quả cao và triển khai rộng rãi vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn huyện Lập Thạch
13:53 22/12/2016
(ĐCSVN) - UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc vừa có công văn số 997/UBND-YT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN) trên địa bàn huyện.
Vĩnh Phúc: Ngành ngân hàng thực hiện các giải pháp kiềm chế nợ xấu
16:13 21/12/2016
(ĐCSVN) – Theo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến 31-12-2016, nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước khoảng trên 460 tỷ đồng; chiếm tỷ lệ 1.43% tổng dư nợ.