• Vĩnh Phúc - Cơ hội và phát triển  

Vĩnh Phúc tiếp sức cho công nghiệp nông thôn phát triển
26/07/2017
Bằng nhiều giải pháp khuyến khích, trong đó ưu tiên dành nguồn vốn chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ cho hoạt động quảng bá sản phẩm, đổi mới sản xuất, khuyến công Vĩnh Phúc đã và đang tiếp sức cho các cơ sở công nghiệp khu vực nông thôn phát triển bền vững.
Vĩnh Phúc chú trọng phát triển doanh nghiệp trong 20 năm tái lập tỉnh
16:09 21/12/2016
(ĐCSVN)- Trong nhiều năm qua, Vĩnh Phúc luôn chú trọng phát triển doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ được các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định là nhân tố quan trọng để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
15:59 21/12/2016
(ĐCSVN) - Thực hiện công tác thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo thêm việc làm cho người dân, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Vĩnh Yên: quan tâm đến công tác giải quyết đất dịch vụ cho người dân
15:57 21/12/2016
(ĐCSVN) – Trong nhiều năm qua cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) chú trọng quan tâm đến công tác giải quyết đất dịch vụ cho người dân. Qua đó giúp đảm bảo an sinh xã hội, đem lại niềm tin trong nhân dân.
Vĩnh Phúc: Các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp được tập trung đầu tư
15:56 21/12/2016
(ĐCSVN) – Kể từ khi tái lập tỉnh (1997) đến nay Vĩnh Phúc luôn chú trọng đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Vĩnh Phúc: Đã có 18 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp đã được chấp thuận đầu tư
15:55 21/12/2016
(ĐCSVN) - Trong 20 năm tái lập tỉnh, cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động, tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên quan tâm triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết, các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập thấp, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động.
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu
16:34 19/12/2016
(ĐCSVN) - Sau 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, hệ thống cơ cở hạ tầng thiết yếu của tỉnh đặc biệt là hệ thống giao thông, thuỷ lợi và thông tin liên lạc đã được cải thiện một cách rõ rệt, cơ bản đáp ứng hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Vĩnh Phúc: Ngành nông nghiệp tăng trưởng mạnh sau 20 năm tái lập tỉnh
16:22 19/12/2016
(ĐCSVN) - Từ khi tái lập tỉnh đến nay, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn luôn được đặc biệt quan tâm, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế chính sách phù hợp cho sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ và đầu tư cho sản xuất nông nghiệp.