Đó là yêu cầu của UBND huyện Bình Xuyên nhằm tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn huyện.

Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Theo UBND huyện Bình Xuyên, hiện nay trên địa bàn huyện, nhiều giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng được đưa vào sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất cây trồng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân vẫn chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý giống cây trồng về điều kiện sản xuất, kinh doanh, sản xuất thử, trình diễn, khảo nghiệm, kiểm định giống, công bố chất lượng, công bố hợp chuẩn, hợp quy,…

Thực hiện văn bản số 1813/SNN&PTNT-TT&BVTV ngày 9/11/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-CT ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Trạm Khuyến nông, Trung tâm Văn hóa – thông tin – thể thao huyện thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chấp hành, nghiêm túc thực hiện theo mục 6 Chỉ thị số 20/CT-CT. Phòng NN&PTNT huyện tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nội dung tại mục 5 của Chỉ thị số 20/CT-CT.

Trạm khuyến nông huyện tổ chức tuyên truyền cơ cấu giống cây trồng, thời vụ sản xuất, giống cây trồng mới năng suất, chất lượng và những tác hại của giống cây trồng kém chất lượng, giống giả, giống quá hạn sử dụng, giống chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, giống chưa được phép sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm Văn hóa – thông tin – thể thao huyện phối hợp với Trạm Khuyến nông tổ chức tuyên truyền trên sóng phát thanh huyện và chỉ đạo truyền thanh cơ sở cùng thực hiện./.

NT