Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Cụ thể, ước hết năm 2018, toàn tỉnh thu hút được 92 dự án đầu tư, trong đó, cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 35 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký 4,57 nghìn tỷ đồng, tăng 97% về vốn so với năm 2017 và 82% so với kế hoạch; cấp giấy chứng đầu tư mới cho 57 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 33 dự án FDI, với tổng vốn đăng lý 450 triệu USD, tăng 80% so với kế hoạch.

Các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới như: Dự án mở rộng, nâng công suất sản xuất xe ô tô của Công ty Toyota Việt Nam, với tổng vốn đầu tư mở rộng hơn 75 triệu USD; dự án xây dựng nhà ở công nhân của Công ty TNHH in điện tử Minh Đức và dự án nhà ở công nhân của Công ty TNHH Fuchuan, với tổng vốn đăng ký 51 triệu USD; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Minh Phương, tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng; dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Sóc, vốn đầu tư 406 tỷ đồng...đều là những dự án được tỉnh khuyến khích, ưu tiên và kêu gọi đầu tư. Khi đi vào hoạt động, các dự án này không chỉ đóng vai trò quan trọng, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng trưởng mà còn giúp tỉnh giải quyết tốt bài toán lao động, nhất là lao động khu vực nông thôn trong tiến trình nỗ lực trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020.

Năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu thu hút 500 triệu USD vốn FDI và 3.000 tỷ đồng vốn từ các dự án DDI trong năm 2019. Để hoàn thành mục tiêu đó, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng địa bàn và hình thức thu hút đầu tư nước ngoài vào những thị trường giàu tiềm năng và các công ty đa quốc gia. Cùng với đó, nâng cao chất lượng dự án thu hút đầu tư mới theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, lao động kỹ thuật; ưu tiên thu hút các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như: công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học, vật liệu mới và các lĩnh vực tỉnh có lợi thế cạnh tranh như cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ ô tô xe máy...vào các khu công nghiệp Bá Thiện, Bá Thiện II, Bình Xuyên II và khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc. Đồng thời, chú trọng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao./.

L.T