Ảnh minh họa (Nguồn: A.N)

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp mới 36 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 163,29 triệu USD và 25 lượt dự án điều chỉnh, tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 89,87 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư FDI đăng ký trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 253,15 triệu USD, bằng 97% về vốn đầu tư so cùng kỳ 2017 và đạt 94% kế hoạch năm.

Trong số 43 dự án mới cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có 25 dự án FDI thuộc lĩnh vực công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, 04 dự án sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, 01 dự án sản xuất vật liệu xây dựng, còn lại thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp khác. Các Dự án tập trung đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN): Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện II, Thăng Long Vĩnh Phúc và Khai Quang.

9 tháng năm 2018, có thêm 30 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ cam kết (tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2017), nâng tổng số dự án sản xuất kinh doanh tại các KCN lên 221 dự án, chiếm 80% tổng số dự án trong KCN.

3 tháng cuối năm 2018, Ban quản lý dự án tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư và quản lý các dự án sau cấp phép, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, triển khai thực hiện dự án.

Dự kiến năm 2018 đạt và vượt kế hoạch thu hút đầu tư đề ra, thu hút thêm khoảng 05 dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt 30-50 triệu USD và 02 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 100-200 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 10-11 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 70 triệu USD, của các dự án DDI đạt khoảng 100 tỷ đồng./.

 

A.N