Ảnh minh họa (Nguồn: A.N)

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 1,77% so với tháng trước và tăng 20,38% so với cùng kỳ. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 ổn định, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành công nghiệp nói riêng tiếp tục phát triển.

Các sản phẩm thế mạnh tiếp tục tìm kiếm được thị trường tiêu thụ, nhằm ổn định sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Dự kiến chỉ số công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 15,75% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 9,46%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,82%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, tăng 22,51%.

Các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh tiếp tục có mức tăng trưởng khá cao, đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng của ngành cũng như tăng trưởng chung của tỉnh. Trong đó, ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 24,38% là ngành có mức tăng cao và tương đối ổn định so với các ngành khác; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 24,77% so với cùng kỳ; ngành sản xuất phương tiện vận tải tăng 10,47% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng ra nhiều nước trên thế giới tạo đà cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, giúp phát triển ngành sản xuất công nghiệp trên toàn tỉnh.

A.N