Bê tông hóa đường thôn (Ảnh:B.T)

Hiện Vĩnh Phúc còn 13 xã chưa đạt chuẩn NTM gồm: Đạo Trù (Tam Đảo); Vân Xuân, Lũng Hòa, Tân Tiến, Chấn Hưng, Yên Lập, Nghĩa Hưng, Kim Xá (Vĩnh Tường); Quang Yên, Như Thụy, Tứ Yên (Sông Lô); Văn Quán (Lập Thạch); Đồng Tĩnh (Tam Dương).

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, tiến độ triển khai và hoàn thành các tiêu chí tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016- 2018 rất chậm; công tác chỉ đạo ở một số địa phương chưa quyết liệt, xây dựng kế hoạch hàng năm chưa cụ thể, sát thực. Cụ thể, xã Đạo Trù (Tam Đảo), sau 3 năm đăng ký đạt chuẩn, vẫn chưa đủ điều kiện thẩm định, xét công nhận; 4 xã chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng để tiến hành xây dựng các công trình; 6 xã còn khối lượng lớn các hạng mục của tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa chưa hoàn thành. Thậm chí, nhiều xã, trong 2 năm vẫn chưa hoàn thành tiêu chí giao thông...

Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình để các địa phương về đích đúng kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các tiêu chí được giao phụ trách; giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm đảm bảo thực chất, hiệu quả; tạo cơ chế thuận lợi nhất, đặc biệt là những cơ chế, chính sách về nguồn lực đầu tư cho các xã đang khó khăn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM… sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

L.T