Ảnh minh họa (Ảnh: MP)

Trong đó, thu nội địa 11,6 nghìn tỷ đồng, giảm 0,87% so cùng kỳ và đạt 43,47% dự toán. Nguyên nhân do cơ cấu thu của tỉnh chủ yếu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi thu ngân sách của khu vực này giảm 3,05% so cùng kỳ nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thu ngân sách của tỉnh.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 6,64 nghìn tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ và đạt 40% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 2,26 nghìn tỷ đồng, bằng 39,44% dự toán và bằng 58% so với cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 4,23 nghìn tỷ đồng, bằng 42,22% dự toán và tăng 37,87% so với 6 tháng đầu năm 2017.

Về hoạt động ngân hàng, tín dụng, 6 tháng đầu năm, hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn; tập trung cho các ngành, lĩnh vực. Chương trình tín dụng trọng điểm như: nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, lĩnh vực xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực phi sản xuất, lĩnh vực có rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán.

Nhiều giải pháp về huy động vốn được thực hiện tốt nên tổng nguồn vốn huy động dự kiến đến 30/06/2018 đạt 63.250 tỷ đồng, tăng 2,28% so với cuối năm 2017. Tổng dư nợ đến 30/6/2018 dự kiến đạt 56.890 tỷ đồng, tăng 7,67% so với cuối năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm so với cuối năm 2017 và hiện chiếm 1,31% trên tổng dư nợ. Nợ xấu giảm thấp góp phần cải thiện thanh khoản của hệ thống ngân hàng, giảm mặt bằng lãi suất, mở rộng tăng trưởng tín dụng nhằm hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh./.

BT