Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Trong đó, giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2.633 tỷ đồng, tăng 3,61%, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,28 điểm %. Trong nông nghiệp, tuy diện tích cây hàng năm giảm 1,9% so với cùng kỳ, nhưng năng suất các loại cây trồng chủ yếu tăng khá. Riêng năng suất lúa đạt 62,87 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay, nên giá trị ngành trồng trọt tăng 1,31% so cùng kỳ.

Trong chăn nuôi, ngoài sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng giảm 0,55%, sản lượng chăn nuôi còn lại đều tăng so cùng kỳ, trong đó sản lượng trâu, bò tăng 3,4%, sản lượng thịt gia cầm tăng 9,14%, sản lượng trứng gia cầm tăng 13,66%, sữa bò tăng 18,61%... do đó tăng trưởng của ngành chăn nuôi đạt 5,92%. Tính chung, ngành nông nghiệp tăng 3,55% so với cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,26 điểm %.

Bên cạnh đó, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp và xây dựng đạt 18.156 tỷ đồng, tăng 12%, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 5,91 điểm %. Ba ngành công nghiệp lớn của tỉnh là ngành sản xuất ô tô, xe máy và linh kiện điện tử tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong ngành công nghiệp và đạt mức tăng trưởng khá.

Trong đó, sản lượng sản xuất ô tô 6 tháng đạt 30.925 xe, tăng 18,24%; sản lượng sản xuất xe máy đạt 978.238 xe, tăng 10,05%; doanh thu của ngành linh kiện điện tử tăng 24,66%; giá trị tăng thêm của 3 ngành này tăng trên 11% so với cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh trên 4 điểm %. Tính chung ngành công nghiệp đóng góp vào tăng trưởng chung 5,6 điểm % trong tổng số 7,61% của tỉnh.

Ngoài ra, giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ đạt 7.100 tỷ đồng, tăng 7,41%, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 1,49 điểm %.

Thuế sản phẩm giảm 0,27% so với cùng kỳ, làm giảm 0,06 điểm % trong tăng trưởng chung của tỉnh. Do chính sách thuế của Nhà nước, từ năm 2018, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) giảm 5% đối với tất cả các dòng xe và thuế suất thuế nhập khẩu đối với linh kiện ôtô từ các nước ASEAN giảm xuống còn 0%. Mặt khác, các doanh nghiệp sản xuất ô tô trên địa bàn chuyển sang sản xuất các dòng xe có dung tích xi lanh nhỏ, thuế suất thuế TTĐB thấp, thuế bình quân phải nộp trên 1 xe sản xuất trong nước của các doanh nghiệp này giảm./.

BT