Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)


Trong đó: Diện tích cấy lúa 6.000ha, năng suất đạt 67,0 tạ/ha, sản lượng 40.200 tấn tập trung chủ yếu vào trà lúa Xuân muộn 5.700ha; cây ngô 800ha, năng suất đạt 49,0 tạ/ha, sản lượng 3.920 tấn; đậu tương 10ha, năng suấtđạt 18,0 tạ/ha, sản lượng 18 tấn; cây lạc 70,0ha, năng suất đạt 21,0 tạ/ha, sản lượng 147 tấn; cây rau các loại500 ha; Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt: 44.120 tấn.

 Trong cơ cấu trà lúa, huyện xác định tiếp tục mở rộng diện tích một số giống lúa có chất lượng cao như: Thiên ưu 8, TBR225, HT1,Bắc thơm số 7, nếp các loại. Đối với cây ngô chủ yếu gieo trồng trên chân đất chuyên màu vùng bãi và trên chân đất vàn cao không chủ động nước, sử dụng các giống như: Ngô chuyển gen NK4300Bt/Gt, NK66, PAC999, ngô nếp các loại.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã có các giải pháp cần tập trung chỉ đạo như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ tốt; chú trọng phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng nhu cầu của thị trường; Đẩy mạnháp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật canh tác,... vào sản xuất, đẩy mạnh áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt trên tất cả các loại cây trồng, đặc biệt là trên các loại cây rau quả, tiến tới đăng ký nhãn hiệu cho một số sản phẩm hàng hóa trên địa bàn; khuyến khích việc dồn thửa, đổi ruộng nhằm đẩy mạnháp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất từ khâu gieo trồng đến thu hoạch và bảo quản chế biến; Đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm thế mạnh của huyện./.

M.P